Më 19 maj 2018 në Guajakuil, Ekuador, doli në gjuhën ekuadoriane të shenjave libri i Mateut nga Shkrimet e Shenjta—Përkthimi Bota e Re. Një ditë më parë në Katmandu, Nepal, kishte dalë i plotë në gjuhën nepaleze Përkthimi Bota e Re. Ky përkthim ka dalë i plotë ose pjesërisht në 166 gjuhë.