Kalo te përmbajtja

SHPJEGIMI I VARGJEVE TË BIBLËS

Mateu 6:34—«Mos u brengosni për të nesërmen»

«Mos jini kurrë në ankth për të nesërmen, sepse e nesërmja do të ketë ankthet e veta. Secilës ditë i mjaftojnë hallet e veta.»—Mateu 6:34, Përkthimi Bota e Re.

«Mos u brengosni, pra, për të nesërmen, sepse e nesërmja do të kujdeset vetë për vete. Secilës ditë i mjafton pikëllimi i vet.»—Mateu 6:34, Diodati i Ri.

Kuptimi i Mateut 6:34

Me këto fjalë, Jezui po i siguronte dëgjuesit që të mos ishin tepër në merak, ose tepër në ankth, për të ardhmen. Në vend të kësaj, do të nxirrnin dobi po t’i merrnin problemet një e nga një.

Jezui s’po thotë që nuk duhet të mendojmë për të nesërmen ose që s’duhet të bëjmë plane për të ardhmen. (Proverbat 21:5) Përkundrazi, na ndihmon të shmangim merakun ose ankthin e tepërt për atë që mund të ndodhë nesër. Një ankth i tillë të vjedh gëzimin dhe të shpërqendron nga gjërat që duhet të bëjmë. Nuk zgjidhim gjë nëse shqetësohemi që sot për problemet e së ardhmes. Shpeshherë, gjërat për të cilat shqetësohemi nuk ndodhin kurrë, dhe nëse ndodhin nuk dalin aq keq sa i kishim menduar.

Konteksti i Mateut 6:34

Gjatë Predikimit të famshëm në Mal, Jezui tha fjalët që gjenden te Mateu, kapitujt 5 deri 7. Në predikimin e tij, Jezui shpjegoi se ankthi i tepruar as na e përmirëson dhe as na e zgjat jetën. (Mateu 6:27) Gjithashtu tha se po të vendosim Perëndinë në vend të parë në jetën tonë, s’kemi pse të jemi tepër në ankth për të nesërmen. Perëndia do të kujdeset për ata që i shërbejnë, ashtu siç bën me bimësinë dhe kafshët.—Mateu 6:25, 26, 28-33

Lexo kapitullin 6 të Mateut bashkë me shënimet shpjeguese dhe referimet.