Kalo te përmbajtja

Shpjegim i vargjeve të Biblës

Zbulo kuptimin e vërtetë të vargjeve dhe të shprehjeve më të njohura të Biblës. Mëso më tepër për to teksa i lexon në kontekst. Zgjero kuptueshmërinë me ndihmën e shënimeve shpjeguese dhe të referimeve.

Shpjegimi i Zanafillës 1:1—«Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën»

Cilat të vërteta të rëndësishme tregon vargu i parë i Biblës?

Shpjegimi i Eksodit 20:12—«Ndero babanë dhe nënën tënde»

Bashkë me urdhërimin u dha edhe një premtim, që të kishin një arsye më shumë pse t’i bindeshin.

Shpjegimi i Josiut 1:9—«Ji i fortë dhe trim»

Si të jesh i fortë dhe guximtar kur has situata të vështira dhe pengesa të pakapërcyeshme?

Shpjegimi i Psalmit 23:4—«Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes»

Si e provojnë mbrojtjen dhe kujdesin e Perëndisë adhuruesit e tij, madje edhe në ditët më të errëta të jetës së tyre?

Shpjegimi i Proverbave 3:5, 6​—«Mos u mbështet në gjykimin tënd»

Si të mbështetesh te Perëndia në vend se vetëm te vetja?

Shpjegimi i Isaisë 41:10—«Mos ki frikë, sepse unë jam me ty»

Jehovai përdor tri shprehje për t’i siguruar adhuruesit e tij besnikë se do t’i ndihmojë.

Shpjegimi i Isaisë 42:8​—«Unë jam Zoti»

Cilin emër zgjodhi Perëndia për veten?

Shpjegimi i Jeremisë 29:11—«I njoh mendimet që kam për ju»

A e vendos Perëndia të ardhmen e çdo individi?

Shpjegimi i Mateut 6:34—«Mos u brengosni për të nesërmen»

Jezui nuk po thoshte se nuk duhet të bëjmë plane për të ardhmen.

Shpjegimi i Markut 1:15—«Mbretëria e Perëndisë është afër»

A donte të thoshte Jezui se Mbretëria kishte filluar të qeveriste?

Shpjegimi i Gjonit 1:1—«Në fillim ishte Fjala»

Ky shkrim zbulon detaje për jetën e Jezu Krishtit para se të vinte në tokë si njeri.

Shpjegimi i Gjonit 3:16​—«Perëndia aq shumë e deshi botën»

Si e ka treguar Perëndia Jehova se e do secilin prej nesh dhe se dëshiron që të jetojmë përgjithmonë?

Shpjegimi i Romakëve 10:13—«Do ta thërrasë emrin e Zotit»

Perëndia është i paanshëm dhe u jep mundësi të gjithëve që të shpëtojnë e të fitojnë jetën e përhershme, pavarësisht nga kombësia, raca ose pozita shoqërore.

Shpjegimi i Filipianëve 4:6, 7—«Mos u shqetësoni për asgjë»

Çfarë lloj lutjesh mund t’i ndihmojnë adhuruesit e Perëndisë të gjejnë lehtësim dhe paqe të brendshme?