Kalo te përmbajtja

ÇFARË MËSON BIBLA?

Shpresë reale për njerëzit e dashur që na kanë vdekur (Pjesa 1)

Ky udhëzues bazohet në kapitullin 7 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

Shqyrto nëse është normale të pikëllohemi kur na vdes një njeri i dashur dhe si do ta zhdukë Zoti këtë pikëllim.