Kalo te përmbajtja

ÇFARË MËSON BIBLA?

Kush është Jezu Krishti? (Pjesa 3)

Ky udhëzues bazohet në kapitullin 4 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

Shqyrto disa nga cilësitë që shfaqi Jezui kur ishte në tokë dhe se çfarë tregojnë ato për Atin e tij.