Kalo te përmbajtja

ÇFARË MËSON BIBLA?

Kush është Jezu Krishti? (Pjesa 2)

Ky udhëzues bazohet në kapitullin 4 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

Shqyrto arsyet biblike pse të besosh se Jezui nuk është Zoti.