Kalo te përmbajtja

ÇFARË MËSON BIBLA?

Kush është Jezu Krishti? (Pjesa 1)

Ky udhëzues bazohet në kapitullin 4 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?.

Shqyrto pse Jezui nuk duhet të ketë qenë thjesht një njeri i mirë.