Kalo te përmbajtja

Udhëzues për studim

Shkarko këta udhëzues për studim dhe përdori bashkë me librin Çfarë mëson vërtet Bibla? Shqyrto bindjet e tua, analizo çfarë mëson Bibla dhe mëso si të mbrosh besimin tënd.

KAPITULLI 1

Cila është e vërteta për Perëndinë? (Pjesa 1)

Si mund t’i përgjigjesh dikujt që të thotë «Perëndia i ndëshkon njerëzit e ligj duke u shkaktuar vuajtje»?

KAPITULLI 1

Cila është e vërteta për Perëndinë? (Pjesa 2)

A është vërtet e mundur të jesh mik i Perëndisë?

KAPITULLI 2

Bibla​—Libër nga Perëndia (Pjesa 1)

Si mund të jetë Bibla «libër nga Perëndia» nëse e shkruan njerëzit?

KAPITULLI 2

Bibla—Libër nga Perëndia (Pjesa 2)

Një nga veçoritë e saj, ndoshta më shumë se çdo veçori tjetër, i bind njerëzit se Bibla duhet të ketë ardhur nga Perëndia.

KAPITULLI 3

Cili është qëllimi i Perëndisë për tokën? (Pjesa 1)

A kishte ai si qëllim që gjërat të shkonin siç janë sot?

KAPITULLI 3

Cili është qëllimi i Perëndisë për tokën? (Pjesa 2)

Nëse ai ka si qëllim për tokën që të jetë parajsë, atëherë pse nuk është ashtu sot?

KAPITULLI 3

Cili është qëllimi i Perëndisë për tokën? (Pjesa 3)

A ka për qëllim Perëndia që problemet në botë t’i zgjidhin njerëzit?

KAPITULLI 4

Kush është Jezu Krishti? (Pjesa 1)

Si mund t’i përgjigjesh dikujt që thotë se Jezui ishte thjesht një njeri i mirë e asgjë më tepër?

KAPITULLI 4

Kush është Jezu Krishti? (Pjesa 2)

Si mund t’i përgjigjesh dikujt që thotë se Jezui është Zoti?

KAPITULLI 4

Kush është Jezu Krishti? (Pjesa 3)

Si shfaqi në mënyrë të përsosur forcë dhe butësi njëkohësisht?

KAPITULLI 5

Shpërblesa​—Dhurata më e madhe e Perëndisë (Pjesa 1)

A mund ta fitojmë shpëtimin me anë të veprave të besimit?

KAPITULLI 5

Shpërblesa​—Dhurata më e madhe e Perëndisë (Pjesa 2)

Si mund të ndikojë në jetën tënde sot vdekja e të njeriu mijëra vjet më parë?

KAPITULLI 6

Ku janë të vdekurit? (Pjesa 1)

A jetojnë në një botë tjetër? A digjen në ferrin e zjarrtë?

KAPITULLI 6

Ku janë të vdekurit? (Pjesa 2)

A është vdekja pjesë normale e ciklit të jetës?

KAPITULLI 7

Shpresë reale për njerëzit e dashur që na kanë vdekur (Pjesa 1)

A do të thotë se nuk beson te ringjallja nëse pikëllohesh?

KAPITULLI 7

Shpresë reale për njerëzit e dashur që na kanë vdekur (Pjesa 2)

Si mund t’i përgjigjesh dikujt që thotë se ringjallja duket tepër e bukur për të qenë e vërtetë?

KAPITULLI 8

Çfarë është Mbretëria e Perëndisë? (Pjesa 1)

Pse ka zgjedhur njerëz Perëndia si mbretër në qiell ndërkohë që ka shumë engjëj besnikë në qiell?

KAPITULLI 8

Çfarë është Mbretëria e Perëndisë? (Pjesa 2)

Çfarë ka arritur tashmë ajo? Çfarë do të bëjë në të ardhmen?

KAPITULLI 9

A po jetojmë në «ditët e fundit»? (Pjesa 1)

Disa e kanë të vështirë të besojnë se po jetojmë në ditët e fundit. Çfarë të bind se po afron fundi i këtij sistemi?

KAPITULLI 9

A po jetojmë në «ditët e fundit»? (Pjesa 2)

Në fakt, Bibla thotë se në ditët e fundit do të ndodhnin edhe gjëra të mira.

KAPITULLI 10

Krijesat qiellore​—Si ndikojnë te ne? (Pjesa 1)

A ekzistojnë engjëjt? A ka engjëj të këqij? Lexoje këtë udhëzues për të marrë përgjigje.

KAPITULLI 10

Krijesat qiellore​—Si ndikojnë te ne? (Pjesa 2)

A ka ndonjë gjë të keqe të përpiqesh të komunikosh me krijesat qiellore?

KAPITULLI 11

Pse i lejon Perëndia vuajtjet? (Pjesa 1)

Nëse Perëndia është i plotfuqishëm a nuk e ka ai fajin për të gjitha gjërat e këqija që ndodhin?

KAPITULLI 11

Pse i lejon Perëndia vuajtjet? (Pjesa 2)

Shkrimet i japin një përgjigje të qartë e bindëse kësaj pyetjeje të vështirë.

KAPITULLI 12

Të jetojmë në mënyrën që i pëlqen Perëndisë (Pjesa 1)

A mund të bëhesh mik i Perëndisë? Mendo çfarë beson ti dhe pse, si dhe shqyrto çfarë mëson Bibla.

KAPITULLI 12

Të jetojmë në mënyrën që i pëlqen Perëndisë (Pjesa 2)

A mund t’i pëlqejmë Perëndisë edhe pse Satanai bën çmos të na shkaktojë probleme?

KAPITULLI 12

Të jetojmë në mënyrën që i pëlqen Perëndisë (Pjesa 3)

Duhen përpjekje që ta përputhësh jetën me parimet e Biblës. Por, a ia vlen?

KAPITULLI 13

Të kemi pikëpamjen e Perëndisë për jetën (Pjesa 1)

Jeta është dhuratë nga Perëndia. Si mund të tregojmë respekt për jetën tonë dhe atë të të tjerëve?

KAPITULLI 13

Të kemi pikëpamjen e Perëndisë për jetën (Pjesa 2)

Ky udhëzues për studim do të të ndihmojë jo vetëm të shqyrtosh bindjet e tua për transfuzionin dhe për përdorimin e gjakut, por edhe që t’ua shpjegosh të tjerëve këto bindje.

KAPITULLI 14

Si të kesh një jetë të lumtur familjare? (Pjesa 1)

Cili është çelësi për një martesë të lumtur? Analizo bindjet e tua, shqyrto mësimet biblike dhe mëso si t’u shpjegosh të tjerëve bindjet e tua duke përdorur këtë udhëzues për studim.

KAPITULLI 14

Si të kesh një jetë të lumtur familjare? (Pjesa 2)

Si mund të nxjerrin dobi prindërit dhe fëmijët nga shembulli që la Jezui? Analizo bindjet e tua dhe pikëpamjen e Biblës.

KAPITULLI 15

Adhurimi që miraton Perëndia (Pjesa 1)

A i pëlqejnë Perëndisë të gjitha fetë? Nëse jo, si mund të identifikosh fenë e vërtetë? Shqyrto çfarë mëson Bibla dhe mendo për bindjet e tua.

KAPITULLI 15

Adhurimi që miraton Perëndia (Pjesa 2)

A mjafton vetëm të besosh te Zoti për të pasur miratimin e tij? A Perëndia kërkon diçka më shumë nga adhuruesit e tij?

KAPITULLI 16

Merr anën e adhurimit të vërtetë (Pjesa 1)

A i miraton Zoti ditëlindjet, festat fetare dhe adhurimin me anë të shëmbëlltyrave? Ç’parime biblike përfshihen?

KAPITULLI 16

Merr anën e adhurimit të vërtetë (Pjesa 2)

Si mund t’i shpjegosh me takt bindjet e tua e njëkohësisht të tregosh respekt për pikëpamjet e të tjerëve?

KAPITULLI 17

Afroju Perëndisë me anë të lutjes (Pjesa 1)

Si mund të bëhesh mik i Perëndisë? Si ta dish se ai t’i dëgjon lutjet?

KAPITULLI 17

Afroju Perëndisë me anë të lutjes (Pjesa 2)

Shih çfarë thotë Bibla për mënyrën si duhet të lutemi dhe kur të lutemi.

KAPITULLI 17

Afroju Perëndisë me anë të lutjes (Pjesa 3)

Bibla na mëson se Zoti u përgjigjet lutjeve në mënyra të ndryshme. Si dhe kur mund t’u përgjigjet lutjeve të tua?

KAPITULLI 18

Pagëzimi dhe marrëdhënia jote me Perëndinë (Pjesa 1)

Pse pagëzimi është një kërkesë e krishterë? Çfarë duhet t’i motivojë të krishterët të pagëzohen?

KAPITULLI 18

Pagëzimi dhe marrëdhënia jote me Perëndinë (Pjesa 2)

Çfarë hapash duhet të marrë një i krishterë përpara se t’i kushtojë jetën Jehovait? Si ndikon ky kushtim te gjithë vendimet që do të marrë më vonë?

KAPITULLI 18

Pagëzimi dhe marrëdhënia jote me Perëndinë (Pjesa 3)

Çfarë pritet nga një i krishterë ose e krishterë që i ka kushtuar jetën Perëndisë? Dhe pse ata që e duan vërtet Perëndinë mund të jenë të sigurt se do të jetojnë në lartësinë e kushtimit të tyre?

KAPITULLI 19

Qëndro në dashurinë e Perëndisë (Pjesa 1)

Si mund të mbash një marrëdhënie të ngushtë me Jehovain? Ky udhëzues për studim mund të të ndihmojë të mendosh për bindjet e tua dhe t’ua shpjegosh të tjerëve.

KAPITULLI 19

Qëndro në dashurinë e Perëndisë (Pjesa 2)

Pasi të mësosh të vërtetën për Perëndinë, çfarë do të të ndihmojë ta ruash dashurinë për të e t’i afrohesh atij?