Kalo te përmbajtja

Rritja e adoleshentëve

Komunikimi

Përgatitini adoleshentët për moshën e rritur

A keni fëmijë në moshën e adoleshencës? Nëse po, si ta ndihmoni të bëhet i rritur i përgjegjshëm?

Si të komunikosh me fëmijën adoleshent

A të hipin nervat kur flet me fëmijën tënd adoleshent? Cilët faktorë e bëjnë të vështirë komunikimin?

Komunikimi me adoleshentët

Si të flasësh me një adoleshent që s’u përgjigjet pyetjeve të tua?

Bisedo me adoleshentin, por pa u grindur

Fëmija po krijon identitetin e tij dhe ka nevojë për ambientin e duhur që të shprehë bindjet. Si ta ndihmosh?

Kur fëmija adoleshent vë në dyshim besimin tënd

Mënyra si reagon ndaj dyshimeve të adoleshentit, fare mirë mund të përcaktojë nëse do të zgjedhë t’i afrohet apo t’i largohet edhe më tepër besimit tënd.

Disiplina dhe stërvitja

Kur fëmija humbet besimin tënd

Mos nxirr menjëherë përfundimin se fëmija yt është rebel. Ai mund ta fitojë përsëri besimin tënd.

Si t’i drejtosh fëmijët?

Pse fëmijët e kanë kaq të lehtë të lidhen më ngushtë me bashkëmoshatarët sesa me prindërit?

Si ta disiplinosh fëmijën adoleshent?

Ta disiplinosh fëmijën do të thotë ta mësosh. Parimet biblike të ndihmojnë ta mësosh si të bindet dhe jo të rebelohet.

Si t’i vësh rregulla adoleshentit?

Ç’mund të bësh nëse adoleshentin e acarojnë gjithmonë rregullat që vë?

Si të ndihmosh fëmijën të përmirësojë notat

Mëso si të përcaktosh problemin e vërtetë pas notave të ulëta dhe t’i ushqesh dëshirën për të mësuar.

Si ta mësosh adoleshentin të ruhet nga rreziqet e Internetit?

Si mund të shkosh përtej rregullave dhe ta ndihmosh fëmijën të marrë vetë vendime të mençura?

Si të flasësh me adoleshentin për sexting?

Mos prit që fëmija yt të përfshihet në incidente të tilla. Fol për rreziqet e sexting me fëmijën adoleshent.

Kur fëmija adoleshent dëmton veten

Disa adoleshentë e dëmtojnë veten qëllimisht. Çfarë fshihet pas këtij veprimi? Si ta ndihmosh fëmijën?