Kalo te përmbajtja

Martesa dhe familja

Bibla, një libër për të gjithë njerëzit, ofron këshilla praktike që mund të ta përmirësojnë martesën dhe të ndihmojnë të rritësh fëmijët. *

^ par. 2 Në këtë pjesë emrat e disa personave të përmendur më sipër, janë ndryshuar.

FAMILJA JOTE MUND TË JETË E LUMTUR

Kërko ndihmën e Perëndisë për një martesë të lumtur

Duke i bërë vetes dy pyetje të thjeshta mund ta përmirësosh martesën.

FAMILJA JOTE MUND TË JETË E LUMTUR

Kërko ndihmën e Perëndisë për një martesë të lumtur

Duke i bërë vetes dy pyetje të thjeshta mund ta përmirësosh martesën.

Botime

Familja jote mund të jetë e lumtur

Ti mund të kesh martesë dhe familje të lumtur duke zbatuar këshillat e Biblës.