Kalo te përmbajtja

TREGIME BIBLIKE ME VIZATIME

Loti dhe familja e tij

Lexo për Lotin, gruan, vajzat e tij dhe shkatërrimin e Sodomës e të Gomorrës. Lexo tregimin me vizatime online ose në PDF-në e shtypur.