Kalo te përmbajtja

TREGIME BIBLIKE ME VIZATIME

Danieli i bindet Jehovait

Danielin e ndanë nga familja e tij. A do t’i bindej ende Jehovait? Lexo tregimin me vizatime online ose në PDF-në e shtypur.