Kalo te përmbajtja

Ç’të bëj nëse më bëjnë presion të bëj seks?

Ç’të bëj nëse më bëjnë presion të bëj seks?

«A s’është më mirë të dorëzohesh?—mund të pyesësh.—Në fund të fundit, të gjithë bëjnë seks.

Ndalu dhe mendo!

Fakt: Jo të gjithë bëjnë seks.

Është vërtetë, ka statistika të larta për këtë. Për shembull, një studim në SHBA tregoi se, kur mbarojnë shkollën e mesme, 2 në 3 të rinj në këtë vend tashmë janë aktivë seksualisht. Por kjo do të thotë edhe se 1 në 3 veta, pra një numër i konsiderueshëm, nuk janë.

Çfarë të themi për grupin e parë? Studiuesit kanë zbuluar se shumë nga këta të rinj kanë një ose më shumë nga këto ndjenja të hidhura.

Dëshpërimi. Shumica e të rinjve që bëjnë seks para martesës thonë se pastaj pendohen.

Të kryesh seks para martese është si të marrësh një pikturë të bukur e ta vendosësh te dera për të fshirë këpucët

Mosbesimi. Pasi bëjnë seks, të dy partnerët pyesin veten: «Me kë tjetër ka bërë seks?»

Zhgënjimi. Thellë brenda vetes, shumë vajza do të donin dikë që i mbron, jo që i shfrytëzon. Dhe mjaft djem mendojnë se nuk i tërheq aq shumë një vajzë që u dorëzohet.

Përfundimi: Trupi yt është tepër i çmuar për t’u çuar dëm. Trego se ke atë forcë karakteri që t’u bindesh ligjeve të Perëndisë kundër seksit para martese. E nëse një ditë martohesh, mund të kryesh marrëdhënie seksuale. Dhe do t’i gëzosh plotësisht, pa shqetësimin, keqardhjen dhe pasigurinë që shoqërojnë kaq shpesh seksin para martesës.—Proverbat 7:22, 23; 1 Korintasve 7:3.