Kalo te përmbajtja

Dëshmitarët e Jehovait

Zgjidh gjuhën shqip

Si t’i gjesh shkrimet në Biblën tënde

Si t’i gjesh shkrimet në Biblën tënde

Lista e librave të Biblës *

Titulli i librit

Shkrimtari(ët)

Përfundoi

Zanafilla

Moisiu

1513 p.e.s.

Dalja

Moisiu

1512 p.e.s.

Levitiku

Moisiu

1512 p.e.s.

Numrat

Moisiu

1473 p.e.s.

Ligji i përtërirë

Moisiu

1473 p.e.s.

Josiu

Josiu

rr. 1450 p.e.s.

Gjykatësit

Samueli

rr. 1100 p.e.s.

Rutha

Samueli

rr. 1090 p.e.s.

1 Samuelit

Samueli; Gadi; Natani

rr. 1078 p.e.s.

2 Samuelit

Gadi; Natani

rr. 1040 p.e.s.

1 Mbretërve

Jeremia

580 p.e.s.

2 Mbretërve

Jeremia

580 p.e.s.

1 Kronikave

Ezdra

rr. 460 p.e.s.

2 Kronikave

Ezdra

rr. 460 p.e.s.

Ezdra

Ezdra

rr. 460 p.e.s.

Nehemia

Nehemia

ps. 443 p.e.s.

Estera

Mordekai

rr. 475 p.e.s.

Jobi

Moisiu

rr. 1473 p.e.s.

Psalmet

Davidi dhe të tjerë

rr. 460 p.e.s.

Proverbat

Solomoni; Aguri; Lemueli

rr. 717 p.e.s.

Eklisiastiu

Solomoni

pr. 1000 p.e.s.

Kënga e Solomonit

Solomoni

rr. 1020 p.e.s.

Isaia

Isaia

ps. 732 p.e.s.

Jeremia

Jeremia

580 p.e.s.

Vajtimet

Jeremia

607 p.e.s.

Ezekieli

Ezekieli

rr. 591 p.e.s.

Danieli

Danieli

rr. 536 p.e.s.

Hozea

Hozea

ps. 745 p.e.s.

Joeli

Joeli

rr. 820 p.e.s. (?)

Amosi

Amosi

rr. 804 p.e.s.

Abdia

Abdia

rr. 607 p.e.s.

Jonai

Jonai

rr. 844 p.e.s.

Mikea

Mikea

pr. 717 p.e.s.

Naumi

Naumi

pr. 632 p.e.s.

Habakuku

Habakuku

rr. 628 p.e.s. (?)

Sofonia

Sofonia

pr. 648 p.e.s.

Hageu

Hageu

520 p.e.s.

Zakaria

Zakaria

518 p.e.s.

Malakia

Malakia

ps. 443 p.e.s.

Mateu

Mateu

rr. 41 e.s.

Marku

Marku

rr. 60-65 e.s.

Luka

Luka

rr. 56-58 e.s.

Gjoni

Apostulli Gjon

rr. 98 e.s.

Veprat

Luka

rr. 61 e.s.

Romakëve

Pavli

rr. 56 e.s.

1 Korintasve

Pavli

rr. 55 e.s.

2 Korintasve

Pavli

rr. 55 e.s.

Galatasve

Pavli

rr. 50-52 e.s.

Efesianëve

Pavli

rr. 60-61 e.s.

Filipianëve

Pavli

rr. 60-61 e.s.

Kolosianëve

Pavli

rr. 60-61 e.s.

1 Selanikasve

Pavli

rr. 50 e.s.

2 Selanikasve

Pavli

rr. 51 e.s.

1 Timoteut

Pavli

rr. 61-64 e.s.

2 Timoteut

Pavli

rr. 65 e.s.

Titit

Pavli

rr. 61-64 e.s.

Filemonit

Pavli

rr. 60-61 e.s.

Hebrenjve

Pavli

rr. 61 e.s.

Jakovi

Jakovi (vëllai i Jezuit)

pr. 62 e.s.

1 Pjetrit

Pjetri

rr. 62-64 e.s.

2 Pjetrit

Pjetri

rr. 64 e.s.

1 Gjonit

Apostulli Gjon

rr. 98 e.s.

2 Gjonit

Apostulli Gjon

rr. 98 e.s.

3 Gjonit

Apostulli Gjon

rr. 98 e.s.

Juda

Juda (vëllai i Jezuit)

rr. 65 e.s.

Zbulesa

Apostulli Gjon

rr. 96 e.s.

Shënim: Për disa libra, shkrimtari(ët) dhe datat kur kanë përfunduar nuk janë të sigurtë. Shumë data janë të përafërta, simboli rr. do të thotë «rreth», pr. do të thotë «para» dhe ps. do të thotë «pas».

^ par. 2 Kjo listë tregon 66 librat e Biblës sipas radhës që gjenden në shumë përkthime të Biblës. Kjo radhë është vendosur në shekullin e 4-t të e.s.