Kalo te përmbajtja

Dëshmitarët e Jehovait

Zgjidh gjuhën shqip

IDE PËR ADHURIMIN FAMILJAR

Perëndia dërgon Moisiun në Egjipt

DALJA, KAPITUJT 3-12

Sugjerim për prindërit: përdorini këto fletë për të studiuar Biblën së bashku si familje.

Perëndia dërgon Moisiun në Egjipt

IDE PËR ADHURIMIN FAMILJAR

Perëndia dërgon Moisiun në Egjipt

DALJA, KAPITUJT 3-12

Sugjerim për prindërit: përdorini këto fletë për të studiuar Biblën së bashku si familje.

Perëndia dërgon Moisiun në Egjipt