Fëmijët

BËHU MIK I JEHOVAIT

SHIKOJI TË GJITHA

Përdore sa më mirë kohën

Koha është dhuratë nga Jehovai, prandaj duhet ta përdorësh sa më mirë.

BËHU MIK I JEHOVAIT

SHIKOJI TË GJITHA

Ndihmo të tjerët

Si mund të ndihmosh kur ndodh një katastrofë?