adoleshentët

TË RINJTË PYESIN

Si të largoj mendimet negative?

Mund të mendosh në mënyrë më pozitive po të ndjekësh këto sugjerime.

JA Ç’THONË MOSHATARËT E TU

Leximi i Biblës

Leximi nuk është gjithnjë i lehtë, por ia vlen çdo përpjekje për të lexuar Biblën. Katër të rinj shpjegojnë si nxjerrin dobi nga leximi i saj.

Emrat e disa personave të cituar në këtë pjesë janë ndryshuar.