A përputhet shkenca me Biblën? A është e saktë Bibla kur përmend argumente shkencore? Shqyrto çfarë zbulon bota natyrore dhe se ç’thonë shkencëtarët që e studiojnë atë.