Përballë problemeve të ndërlikuara të jetës, lumturia dhe paqja e brendshme mund të duken të paarritshme. E megjithatë, Bibla ka ndihmuar shumë njerëz të përballojnë presionet e përditshme, të pakësojnë vuajtjet fizike dhe emocionale e të bëjnë një jetë domethënëse e me qëllim. Bibla mund të të ndihmojë edhe ty të jesh i lumtur.