Ky udhëzues bazohet në kapitullin 13 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?. Pse duhet ta respektojmë dhuratën e jetës? Si mund ta shfaqim këtë respekt si për jetën tonë edhe për atë të të tjerëve?