Ky udhëzues bazohet në kapitullin 4 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?. Shqyrto pse Jezui nuk duhet të ketë qenë thjesht një njeri i mirë.