Ky udhëzues bazohet në kapitullin 6 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

Pse vdiq njeriu i parë, Adami? A është vullneti i Zotit që të vdesim? Shqyrto përgjigjet e Biblës.