Ky udhëzues bazohet në kapitullin 6 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

Shqyrto çfarë thotë Bibla për gjendjen e vërtetë të të vdekurve.