Ky udhëzues për studim bazohet në kapitullin 14 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

Cili është çelësi për një martesë të lumtur? Si mund të nxjerrin dobi burrat e gratë nga këshillat biblike?