Ky udhëzues bazohet në kapitullin 12 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

Bibla mëson se miqtë e Zotit mund t’i qëndrojnë besnikë atij, pavarësisht nga çdo lloj sprove.