Ky udhëzues bazohet në kapitullin 12 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

A është vërtet e mundur që njerëzit të bëhen miq me Perëndinë? Shqyrto përgjigjen inkurajuese që jep Bibla.