Ky udhëzues bazohet në kapitullin 9 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

A parathotë Bibla ndonjë ngjarje pozitive në «ditët e fundit»? Çfarë gjërash të bukura do të vijnë më pas? Shih çfarë thotë Bibla.