Ky udhëzues bazohet në kapitullin 9 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

Shqyrto disa arsye pse mund të jemi të sigurt se po jetojmë në «ditët e fundit».