Ky udhëzues për studim bazohet në kapitullin 17 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

A u përgjigjet vërtet Perëndia lutjeve tona? Nëse po, si?