Ky udhëzues për studim bazohet në kapitullin 17 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

Shqyrto se ç’mund të bëjmë që Perëndia t’i pranojë lutjet tona.