Ky udhëzues për studim bazohet në kapitullin 17 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

Shqyrto ç’thotë Bibla për mënyrën si duhet të lutemi dhe kur duhet të lutemi.