Ky udhëzues për studim bazohet në kapitullin 15 të librit Çfarë mëson vërtet Bibla?

A i pëlqejnë Perëndisë të gjitha fetë? Nëse jo, si mund ta identifikosh fenë e vërtetë?