Migel Servetosi, Uilliam Tindali dhe të tjerë bënë sakrifica të jashtëzakonshme, ngaqë e donin të vërtetën e Biblës.