Bibla, një libër për të gjithë njerëzit, ofron këshilla praktike që mund të ta përmirësojnë martesën dhe të ndihmojnë të rritësh fëmijët. *

^ par. 2 Në këtë pjesë emrat e disa personave të përmendur më sipër, janë ndryshuar.