Si arriti të shpëtonte Rahaba kur izraelitët shkatërruan qytetin e Jerikosë? Lexo tregimin me vizatime online ose në PDF-në e shtypur.