Mëso si tregon Perëndia Jehova se është më i fuqishëm se faraoni kokëfortë i Egjiptit. Lexo tregimin me vizatime online ose në PDF-në e shtypur.