Mëso si shpëtoi Moisiu nga faraoni mizor kur ishte foshnjë në Egjipt. Lexo tregimin me vizatime online ose nga një PDF e shtypur.