Çfarë i ndodhi Korahut kur u rebelua ndaj Moisiut dhe Aaronit në shkretëtirë? Lexo tregimin me vizatime online ose në PDF-në e shtypur.