Lexo për Jozefin, i cili u bë skllav në Egjipt, por kurrë nuk pushoi së adhuruari Perëndinë. Lexo tregimin me vizatime online ose në PDF-në e shtypur.