Mëso për Aaronin, vëllanë e Moisiut, dhe se si mëkatoi duke i ndihmuar izraelitët të bënin një viç të artë. Lexo tregimin me vizatime online ose në PDF-në e shtypur.