Danielin e ndanë nga familja e tij. A do t’i bindej ende Jehovait? Lexo tregimin me vizatime online ose në PDF-në e shtypur.