Lexo për dhjetë bijtë e Jakobit që e shitën si skllav vëllanë e tyre, Jozefin. Lexo tregimin me vizatime online ose në PDF-në e shtypur.