Shih se si bëhen të gjalla ngjarjet biblike teksa lexon çdo tregim biblik online ose të shtypur. Pastaj, si familje diskutoni për mësimet praktike që nxorët, duke iu përgjigjur pyetjeve në fund të tregimit.