Shkarko këtë fletë personazhi biblik dhe mëso për Moisiun. Prite, palose më dysh dhe ruaje.