Shkarko këtë fletë personazhi biblik dhe mëso për Josiun. Prite, palose më dysh dhe ruaje.