Këto tregime biblike janë shkruar në një gjuhë të thjeshtë që t’i ndihmojnë prindërit t’u mësojnë fëmijëve xhevahire biblike. Ato janë përgatitur që prindërit t’i lexojnë bashkë me fëmijët.