Këto mësime biblike janë për fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë. Shkarko këtë mësim që ta lexosh me fëmijën.