Mësoju të vegjëlve si të sillen në një vend adhurimi.