Danieli dhe Sara mësojnë si të jenë bujarë. Po ti?