Kur na trajtojnë padrejtësisht, ç’duhet të bëjmë që të qëndrojmë e të mos dorëzohemi?